• Connector.

  Hur allt började

  Vårt arbete började i Forskargruppen för kommunikationselektronik, på Norrköpings Campus, Linköpings Universitet. Det som förenade oss var ett gemensamt missnöje med hur IoT-teknologin applicerades och än mer vem den inriktades mot. IoT presenterades som nästa stora sak, då mer än 50 miljarder nya enheter förväntas vara anslutna till internet till år 2020. Trots det så har IoT främst varit inriktat mot megaindustrier och företagsjättar som har tillräckligt med personal och infrastruktur för att implementera en sådan IoT-plattform. Det innebär att ett enormt antal människor och sektorer utesluts från de fördelar och möjligheter som teknologin har att erbjuda. Vi ville ändra på det och bestämde oss för att skapa IoT-lösningar för alla, inte bara för några utvalda få.

 • Connector.

  Formulerandet av vår plan

  Vi tog oss an problematiken som ingenjörer, det vill säga, vi tog fram en frågeställning. Hur skapar man en anpassningsbar, effektiv, energibesparande smart lösning som enkelt kan installeras och anpassar för att passa vilken miljö som helst? Vi ville ha ett system som skulle kunna integreras i vilken lokal som helst, även där teknologisk infrastruktur saknas, eftersom vi inte ville att någon skulle uteslutas från teknologivågens fördelar. Utöver det så ville utveckla ett system som inte skulle kräva en stor initial investering… och så inleddes vårt arbete.

 • Connector.

  Hur vi fick det gjort

  Fascinerade av idén att vad som helst helt plötsligt skulle kunna förvandlas till ett nätverk, då allting skulle kunna användas som en kommunikationsnod, så började vi bygga våra trådlösa nätverk. Huvudscheman, sensorchip, halvöppna mottagare och radiosändare låg utspridda över hela vårt lab. Vi experimenterade med sensormoduler, batteriers livslängd, nätverks- och routingalternativ, samt inställningar för kontroller. Som en del i det nationella initiativet Spara och Bevara, så arbetade vi i nära samarbete med Energimyndigheten och Svenska Kyrkan, vilket ledde fram till CultureBee.

 • Connector.

  Sa du CultureBee?

  CultureBee utvecklades inledningsvis för att bevara kulturella byggnader i vår stad. Det trådlösa nätverket fungerade som en klimatkontrollplattform där byggnadernas temperatur och luftfuktighet kunde övervakas och kontrolleras. Vi utvecklade vår egen Cloudbaserade webtjänst, en serie hårdvara och vår alldeles egna mjukvara. Det gav oss den flexibilitet vi eftersträvat och lågkostnadsmobiliteten som vi ville ha. Den tekniska lösningen kunde anslutas till den mest grundläggande utrustningen, vilket för kyrkorna möjliggjorde omfattande energibespararingar på tusentals kronor.

 • Connector.

  Grundandet av Wiotech

  Wiotech grundades år 2012, som en samlingsplats och hem för alla våra innovationer och ansträngningar. Här spenderar vi mycket tid när vi förbättrar vår teknologi genom testning, debugging och lösningsoptimering. Här utvecklas en ny generation av det slutkundanpassade trådlösa klimatkontrollsystem som Wiotech idag erbjuder sina kunder. Flera installationer görs, främst i olika kyrkor men också på andra platser så som laboratorier och storkök.

 • Connector.

  En del av i3tex

  I september 2016 blir Wiotech uppköpt av det svenska teknikkonsultbolaget i3tex AB. I och med detta får Wiotech tillgång till mer kompetenser, resurser samt en bättre plattform för kommersialisering av sin teknik. i3tex AB får i sin tur tillgång till innovativ teknik som hjälper företaget att ligga i framkant när det kommer till lösningar inom IoT.

 • Connector.

  Resan fortsätter

  Vi fortsätter att ta oss an varje projekt på samma sätt som vi än gång startade, dedikerade att vara en del av vågen som för IoT-revolutionen framåt. Att utveckla smart teknologi för ett smart samhälle. Vi har i dagsläget över 60 genomförda installationer och flera intressanta order på ingång. Samtidigt fortsätter vi utveckla Wiotechs produkter och teknik tack vare våra kunniga, innovativa och drivna medarbetare.