Trådlösa sensornätverk för kontroll och styrning av inomhusklimat

Vi erbjuder kompletta system för övervakning, analys och kontroll av klimatet i dina byggnader.

 • Connector.Connector.

  Batteritid upp till 10 år

 • Connector.Connector.

  Moln-access till data

 • Connector.Connector.

  Modulära och lättinstallerade nätverkSystemöversikt

De trådlösa Sensorenheterna mäter temperatur och luftfuktighet efter ett användarinställt samplingsintervall. Det insamlade data från alla sensorer skickas till Koordinatorn som i sin tur kommunicerar med Local Manager där all mätdata lagras. Local Manager synkroniserar också med vår Molntjänst CultureBee så att användare kan komma åt sina data varsomhelst. Via Molntjänsten kan också Control Boxarna regleras vilket möjliggör för fjärrstyrning av systemet. Data skickas antingen direkt mellan Sensorerna eller via våra Routers som fungerar som nätverks-extenders. Läs gärna mer om funktionerna hos de olika delarna i systemets nedan.

Wiotech har utvecklat samtliga produkter med egna hårdvara och mjukvara. Produkterna kan användas för att bygga upp lokala trådlösa sensornätverk efter eget behov. Samtliga produkt är EMC-godkända ETSI EN 301 489-1/17 och tillämpbara EN 61000-3/4.


Systemets olika delar:


Sensorenhet

En av de största fördelarna med våra trådlösa lösningar är att sensormodulerna är batteridrivna och har batteritider på upp till 10 år, med räckvidder på upp till 1,6 km.

 • Mäter temperatur och relativ luftfuktighet
 • Givare med upp till 10 års batterilivslängd
 • Drivs med lithiumbatteri på 3,6 V
 • Programmerbart samplingsintervall (från 1 sekund)
 • RF: 0-95 %, utan kondensation
 • Temperaturområde: -10 °C till +50 °C
 • Responstid: 6 s

Koordinator

Koordinatorn är enheten som skapar det lokala sensornätverket. Endast en sådan enhet behövs i varje trådlöst sensornätverk. Enheten skapar ett nätverk automatiskt så fort den får strömmen via USB-porten.

 • Nav för att skapa lokalt sensornätverk
 • AES128-bitars kryptering aktiverat
 • Endast en koordinator behövs för ett sensornätverk

Router

Utseendemässigt är routern nästan identisk med koordinatorn, som bilden visar. Men elektroniken inuti skiljer sig en aning. Denna enhet används för att expandera radiotäckningen för det lokala sensornätverket. Den fungerar likt en basstation för ett mobilnät genom att den hjälper till med vidarebefordran av data från en sensor till en slutdestinationen. Enheten har också 4st RJ45 i fall kunden vill koppla till egna sensorer eller apparater för att styra från det lokala sensornätverket.

 • Expanderar och vidarekopplar det trådlösa nätverket
 • Förmedlar radiosignal i det trådlösa nätverket
 • Kan också användas som en sensor eller styrenhet

Sensorenhet för mätning av fuktkvot i trä

Den här versionen av vår sensormodul skruvas fast i trä för att sedan mäta fuktkvoten i materialet. De är precis som våra andra sensormoduler batteridrivna och har batteritider på upp till 10 år, med räckvidder på upp till 1,6 km.

 • Mäter temperatur och relativ luftfuktighet
 • Mäter fuktkvot i trä
 • Givare med upp till 10 års batterilivslängd
 • Drivs med lithiumbatteri på 3,6 V
 • Programmerbart samplingsintervall (från 1 sekund)
 • RF: 0-95 %, utan kondensation
 • Temperaturområde: -10 °C till +50 °C
 • Responstid: 6 s

Local Manager

Local Manager fungerar som en gateway mellan det lokala sensornätverket och internet. Den kan hjälpa till med att göra backup på all insamlad data samt synkronisera med en molntjänsten. Local Manager fungerar också som kontrollcentralen för den lokala sensornätverket där intelligens för styrning utav olika maskiner finns. Nedan visas en sammanfattning av funktioner som finnns i lokala manager.

 • Gateway mot internet
 • Lokal datalagring
 • Synkroniserar mätdata och styrkommandon mot molntjänst
 • Lokal styrning av olika typer av enheter
 • Innehåller avancerade intelligenta algoritmer för styrning av olika enheter

CultureBee molntjänst

Via fjärrservern kan användaren fjärrstyra eller övervaka ett lokalt sensornätverk. Nedan visas funktioner som idag finns tillgängliga på hemsidan.

 • Molntjänst vid cb.wiotech.se
 • Fjärrdatalagring
 • Fjärrövervakning
 • Verktyg för analys
 • Fjärrstyrning
 • Schemaläggning
 • Larm och varningar

Styrbox

Styrboxen kan användas för att slå på/av olika apparater genom att bryta strömmatningen till enheten eller en kontakt. Enheten kan styras fysiskt på boxen eller via Local Manager. Man kan också lägga till intelligens till styrboxen efter behov. Till exempel kan man styra ett element med hjälp återkopplad data från temperaturgivare. Man kan sätta ett börvärde i Local Manager varvid styrboxen och temperaturgivare sköter resten själva. Annan intelligens som kan tilläggas är schemaläggning. Man kan schemalägga olika börvärden vid olika tidspunkter och Local Manager sköter sedan allt automatiskt.

 • Nätansluten 230 VAC
 • Kan användas manuellt eller via fjärrstyrning
 • Används för att slå på/av valfri enhet
 • 0-10 V utgång
 • 0-10 kΩ utgång
 • Styrs från Local Manager eller via molntjänsten CultureBee