“Wiotech. Er partner för trådlösa sensornätverk och internet of things.”

Trådlösa sensornätverk

Trådlösa sensornätverk brukade karakteriseras av kort räckvidd och dålig tillförlitlighet. Wiotech har löst dessa problem med sin egen forskningsbaserade patentskyddade lösning.  Vår radiohårdvara har lång räckvidd och stark signal med väldigt låg energikonsumtion. Om en enhet tappar kontakten, kompenserar system genast för detta med hjälp av mesh-teknologi för att hitta en alternativ väg för data från källan till den designerade destinationen. Ju fler enheter det är i nätverket, desto mer robust blir systemet.

Varje enhet i systemet har sin egen inbyggda intelligens. Enheter kan antingen ställas in för automatisk lokal drift eller för att styras från en central enhet, så kallad Local Manager, som också är en gateway till internet. En uppsättning enheter (beroende på behov och omständigheter) kan fungera i ett lokalt nätverk och därigenom möjliggöra mer avancerade funktioner. Exempel på detta är automatisk styrning av olika funktioner som värme, ventilationssystem, avfuktare etc. Lägg till en schemaläggningsfunktion baserad på individuell sensoråterkoppling och du har ett fullt lättinstallerat klimatkontrollsystem.

Våra produkter eller dina idéer

Wiotech erbjuder trådlösa lösningar i förprogrammerade paket (se våra Produkter) eller lösningar anpassade per kundförfrågan. Vi erbjuder också teknisk utbildning och support inom trådlös sensornätverksteknik och systemintegration.

Vi är stolta över att kunna erbjuda er produkter och tjänster för trådlös övervakning och kontroll, var som helst och när som helst. Med vårt flexibla system kan du utveckla egna produkter och lösningar för den helt uppkopplade framtiden. Vårt team består av hårdvaru- och mjukvaruutvecklare, produktutvecklare och marknadsförare. Vi är rika på erfarenheter från trådlös sensornätverksdesign, både hårdvara och mjukvara. Kontakta gärna oss med din förfrågan.